Conferința științifico practică internațională: „Securitatea umană și socială în statul democratic”

La 27 octombrie 2023, la Institutul de Administrație Publică, din cadrul Universității de Stat din Moldova, a avut loc Conferința științifico practică internațională: „Securitatea umană și socială în statul democratic”, acțiune din Proiectul Național de cercetare „Consolidarea sistemului de securitate națională prin cunoaștere și comunicare”, cifrul nr. 20.80009.0807.28, Program de Stat 2020-2023.
În deschiderea Conferinței coordonatorul Proiectului Național de cercetare, Ludmila Roșca a menționat: O perioadă îndelungată în regiunea europeană, chiar în lumea întreagă, a prevalat prioritatea securității statului în raport cu securitatea persoanei și a sociumului. Interesul pentru conceptul securității umane a sporit semnificativ în anii ’90 ai secolului XX, perioadă în care ONU adoptă mai multe documente, în care sunt descrise consecințele negative ale diferitor fenomene și procese. Astfel, în Declarația ONU a Mileniului, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale 55/2 din 8 septembrie 2000, sunt evidențiate 8 direcții fundamentale în asigurarea securității umane:

1) valori și principii;

2) pace, securitate și dezarmare;

3) diminuarea sărăciei;
4) protecția mediului;

5) drepturile omului, democrația și buna guvernare;

6) protecția segmentelor vulnerabile ale populației;

7) satisfacerea nevoilor speciale ale Africii;

8) consolidarea rolului ONU.

Acestor elemente structurale ale securității umane și sociale li se acordă atenție maximă în culegerea: „Securitatea umană și socială în statul democratic”, lansată la Conferință, înmânată autorilor și participanților. Participanții la Conferință au fost salutați de dl Sergiu Palihovic, directorul Institutului de Administrație Publică din Moldova, doctor conferențiar universitar; dl Anatolii Kruglașov, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, Universitatea Națională „Yuri Fedkovici”, Cernăuți, Ucraina; dl Ionuț Ifrim, doctor habilitat în drept, professor, CS II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română. Securitatea umană nu poate fi apreciată ca un mijloc de politică de stat. Securitatea umană este văzută simultan ca drept și obligație. Fiecare cetățean nu doar are dreptul, ci trebuie să fie capabil să-i apere pe cei dragi. Problema asigurării siguranței unei persoane în societate poate fi redusă la adoptarea de reguli raționale pentru comportamentul oamenilor, pentru relațiile interumane și formarea unei strategii de siguranță umană. Doar elaborarea și aprobarea unei
strategii de securitate umană în conformitate cu caracteristicile individului poate asigura siguranța și supraviețuirea în situațiile critice.

La Conferință au participat 9 doctori habilitați, profesori universitari, 14 doctori, conferențiari universitari, 20 doctoranzi, cercetători științifici, cadre didactice, din 6 state: Republica Moldova, România, Ucraina, Israel, Georgia, Belarus. Participanții au modelat stilul sănătos de viață, care oferă siguranță persoanei și sociumului. Autorii au evidențiat rolul educației în conservarea și reproducerea condițiilor de viață pentru om, societate, planetă. Raționalizarea vieții sociale, a vieții individului, atitudinea respectuoasă față de mediul natural de existență, abordarea atentă a tuturor manifestărilor psihice a tinerilor și adulților etc. ne vor permite să îmbunătățim condițiile existențiale pentru fiecare cetățean și pentru întreaga comunitate. La Conferință au participat studenți de la USM, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, absolvenți de la Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău.

Galerie Foto

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *