Coordonator

 

Ludmila ROȘCA, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar, absolventa Facultății de Filosofie, Universitatea din Sankt Petersburg, Federația Rusă. Autor a peste 200 de lucrări științifice, dintre care: 2 monografii, 2 manuale, 3 cursuri universitare și 9 lucrări metodice. Direcțiile de cercetare: Teoria și metodologia politologiei, instituții și procese politice; Filosofia politică; Ontologia umanului; Metodologia cercetării științifice.

Coordonator a 3 proiecte Jean Monnet: Modulul Filosofia Integrării Europene; Jean Monnet Catedra: 620918-EPP-1- 2020-1-MD-EPPJMO-CHAIR (EUDIPSEС) „UNIUNEA EUROPEANĂ: noțiune cuprinzătoare”, Jean Monnet Centru de Excelență: „Consolidarea sustenabilității democrației prin educație civică”, SDSСE, (2022-2025).

În cei 37 ani de activitate în învățământul universitar din Republica Moldova a elaborat și predat cursurile: Istoria și Filosofia Culturii Universale și Naționale; Politologia; Filosofia; Etica profesională și Deontologia politică; Filosofia Afacerilor; Filosofia Politică; Filosofia Integrării Europene. A susținut teza de doctor în filosofie: Problema omului în filosofia românească din prima jumătate a secolului XX, în anul 1994. În anul 2007, a susținut teza de doctor habilitat în filosofie: Redimensionarea problemelor morale și tehnogene din perspectiva strategiilor de supraviețuire a lumii contemporane.

Cele mai interesante subiecte, ce reflectă interesul științific sunt: problema omului în filosofia universală, europeană, românească; problema condiției și naturii umane; stilurile de viață și semnificația concepției despre lume a persoanei pentru o activitate profesională eficientă și o viață încărcată emoțional și de realizări semnificative. Omul în complexitatea manifestărilor fizice și spirituale, prezente în relațiile cu natura, societatea, semenii, Sinele, Divinitatea este obiectul cercetărilor, rezultatele cărora sunt expuse în monografia: Moralitatea și personalitatea umană: abordare teoretico-metodologică; în manualul: Filosofia. Ghidul afacerii de succes.
Tematica europeană: europenizarea, integrarea europeană a Republicii Moldova, Politicile Uniunii Europene sunt subiecte de interes științific, reflectate în numeroase lucrări științifice. Mai recent, Ludmila Roșca cercetează activitatea instituțiilor sociale în statele democratice; orientarea strategică a politicii interne și externe a Republicii Moldova; problemele sistemului de instruire și educație, criza educației. Rezultatele acestor investigații sunt expuse în mai multe studii, printre care am evidenția: monografia: Etica și integritatea universitară: experiențe, probleme, realizări; Ghidul analitic: Uniunea Europeană –

Uniunea Eurasiatică: studiu comparat; cursul universitar: Filosofia Integrării Europene, publicat cu suportul financiar al Uniunii Europene. O direcție importantă în activitatea profesorului Jean Monnet Ludmila Roșca o constituie organizarea și moderarea conferințelor științifice internaționale, naționale, participarea la conferințele, organizate de instituțiile partenere: Universitatea din Oradea, România; Universitatea Națională „Yurii Fedkovici” din Cernăuți, Ucraina; Universitatea din Lvov, Ucraina; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România; Fundația „Alexandrion”, organizatorul manifestației: „Dezbaterile de la Sinaia”.