Events

View as
Select View Type
 • todayDay
 • date_rangeWeek
 • date_rangeMonth
 • view_moduleCard
 • dashboardMasonry
 • slideshowSlider
 • view_listList
Search by Date

Conferința științifico-practică internațională „Securitatea umană și socială în statul democratic” Acțiune din Proiectul Național de Cercetare „Consolidarea sistemului de securitate națională prin cunoaștere și comunicare”, cifrul nr. 20.80009.0807.28, Program de Stat 2020-2023. Conferința se va desfășura la 27 octombrie 2023, în regim mixt.

Obiectivele evenimentului:

 • Sensibilizarea opiniei publice cu referire la securitatea umană și socială în
  condițiile confruntării militare în regiune;
 • Consolidarea instituțională a statului democratic;
 • Evaluarea bunelor practici realizate în Republica Moldova și alte state europene
  în domeniul protecției dreptului fiecăruia la viața demnă, la studii, la muncă;
 • Asimilarea conținutului formulei „stat candidat la aderare în Uniunea
  Europeană”
  Conferința Internațională își va desfășura lucrările în 4 paneluri:
 • Promovarea valorilor democrației europene;
 • Viața ‒ nucleu al sistemului axiologic în societatea democratică;
 • Educația ‒ factor important al europenizării, al incluziunii și
  integrării sociale;
 • Drepturile fundamentale ale omului: modele de respectare.

COMITETUL ORGANIZATORIC:

 • ROȘCA Ludmila, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar, Departamentul Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat din Moldova;
 • ROȘCA Simion, doctor în filosofie, conferențiar universitar, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI;
 • CUROȘ Liudmila, cercetător științific stagiar, Universitatea de Stat din Moldova;
 • CIOBANU Natalia, cercetător științific stagiar, Universitatea de Stat din Moldova;
 • URSU Valentina, cercetător științific stagiar, Universitatea de Stat din Moldova

COMITETUL ȘTIINȚIFIC:

 • Serghei PALIHOVICI, doctor, conferențiar universitar, Director al Institutului de Administrație Publică din cadrul Universității de Stat din Moldova;
 • Ludmila ROȘCA, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar, Departamentul Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat din Moldova;
 • Svetlana CEBOTARI, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova;
 • Gabriela GOUDENHOOFT, doctor în filosofie, conferențiar universitar, Șef al Departamentului Științe Politice și Științe ale Comunicării, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științe ale Comunicării, Universitatea din Oradea;
 • Sergiu SPRÎNCEAN, doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Universității de Stat din Moldova;
 • Eugenia BOGATU, doctor în filosofie, conferențiar universitar, Departamentul Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat din Moldova;
 • Anatoliy KRUGLAȘOV, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Națională „Iuri Fedkovici” din Cernăuți, Ucraina;
 • Ana-Maria BERCU, doctor habilitat, profesor universitar, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România;
 • Iulia SIROTA, doctor, conferențiar, Colegiul Karmell, Statul Israel;
 • Ionel NARIȚA, doctor, profesor universitar, Universitatea de Vest din Timișoara, România

La Conferință sunt invitați: cadrele didactice din sistemul universitar și preuniversitar din țară, România, Ucraina, Georgia; doctoranzii, studenții de la Ciclul II (Masterat); funcționarii publici.

Materialele urmează a fi prezentate pe e-mail: ludmilarosca.com@gmail.com până la 15 septembrie 2023, pentru a fi publicate pînă la 27 octombrie 2023. Volumul unui articol va fi de 20 mii caractere, dactilografiate în program Microsoft Word, Times New Roman, 12, intervalul 1,15. Parametrii paginii: câmpurile: stânga – 3,0 mm; dreapta -1,5; sus, jos – câte 2,0 mm.

Structura articolului:
– titlul (majuscule);
– numele şi prenumele autorului, gradul şi titlul ştiinţific, instituţia,
funcţia (se scriu complet);
– Rezumat /abstract includ, pt, interval – 1,0, pînă la 200 cuvinte;
– Cuvinte cheie/ Keywords

– Introducere;
– Rezultatele investigației;
– Concluzii;
– referințe bibliografice (vor fi enumerate în ordinea plasării în text).
Referințele bibliografice în text se indică în paranteze pătrate (cu indicarea numărului de ordine şi a paginii citate). Ordinea Referințelor bibliografice va fi cea alfabetică.
Descrierea bibliografică a referințelor va include:
a) reviste şi culegeri de articole: numele autorilor, denumirea articolului, denumirea revistei (culegerii), cu abrevieri acceptate, anul ediției, volumul, numărul, paginile de început şi sfârşit;
b) cărţi: numele autorilor, denumirea completă a cărții, editura, locul editării, anul editării, numărul total de pagini.

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE (click pentru descărcare)

*Materialele prezentate fără respectarea tematicii conferinţei sau a termenului indicat, nu vor fi acceptate.