Obiective

Proiectul Jean Monnet Centru de Excelență:
„Consolidarea sustenabilității democrației prin educație civică” – SDSCE 101085234-GAP-101085234

 

OBIECTIVE GENERALE:

 • Promovarea valorilor europene în instituțiile educaționale preuniversitare și universitare
 • Contribuire la dezvoltarea durabilă a economiei naționale prin educarea profesioniștilor

OBIECTIVE  SPECIFICE:

 • Cooperare în educație
 • Propunerea a 2 cursuri noi pentru funcționarii publici, antrenați în cursuri de formare profesională continuă
 • Promovarea incluziunii, egalității, excelenței, creativității și inovației în instituțiile și politicile educaționale

Pachetul nr.1

 • Organizarea Școlii de Vară: „IMPLICAREA TINERILOR ÎN PROCESUL DECIZIONAL LOCAL”, 1-10 iunie 2023, Colegiul „Alexei Mateevici”, mun. Chișinău, Republica Moldova; 1-10 iunie 2024 – Colegiul „Ferdinand I”, comuna Măneci, jud. Prahova, România;

Beneficiari direcți:

 • Elevii claselor a XI-a din liceile mun. Chișinău;
 • Elevii Colegiilor: „Alexei Mateevici” din Chișinău și Colegiul Cooperatist din Chișinău;
 • Elevii Colegiului „Firdinand I” din Prahova;

Selectarea participanților la Școala de vară se va realiza în baza concursului eseelor cu tematica: „Activismul civic – precondiție a dezvoltării comunității”,  desfășurat în perioada martie-aprilie 2023.

Pachetul nr.2

Elaborarea a 2 cursuri universitare noi:

 • Politicile Europene (60 ore)
 • Politica Externă și de Securitate a UE (40 ore)

Beneficiarii direcți:

 • Funcționarii publici din Republica Moldova antrenați la cursurile de formare profesională continuă,
 • Institutul de Administrare Publică a Universității de Stat din Moldova

Organizarea Seminarului funcționarilor publici: „Consolidarea societății civile prin susținerea dialogului social”,  cu participarea funcționarilor publici din regiunea Cernăuți, Ucraina, septembrie-octombrie 2024, la Chișinău, septembrie octombrie 2025, la Cernăuți; Publicarea:  a 2 suporturi de curs; a 2 Buletine informative.

Pachetul nr.3

Organizarea Conferințelor Științifice Internaționale Anuale:

 • „PARTENERIATUL ESTIC: SPRE O COMUNITATE EUROPEANĂ A DEMOCRAȚIEI, PROSPERITĂȚII ȘI FORTIFICAREA SOCIETĂȚII CIVILE”, martie, 2023;
 • „MECANISME ȘI MODELE DE LUARE A DECIZIILOR LOCALE”, martie, 2024;
 • Organizarea Conferințelor Științifice Internaționale Anuale: „COOPERAREA INSTITUȚIILOR STATULUI ÎN ASIGURAREA UNITĂȚII NAȚIONALE”, martie, 2025; publicarea Materialelor Conferințelor Științifice Internaționale (3 volume);

Elaborarea, prezentarea și publicarea  a 12 articole științifice în Reviste indexate sau în materialele Conferințelor organizate de coordonatorii proiectelor Jean Monnet din Statele Europene.

PARTENERI:

 • Asociația Română de Relații Internaționale și Studii Europene membru a ECSA/EUSA
 • Președinte Iordan-Gheorghe Bărbulescu, doctor, profesor universitar
 • Universitatea Națională „Yuri Fedkovici”, Cernăuți, Ucraina