Plan de activități

Pachetul nr.1

  • Organizarea Școlii de Vară: „IMPLICAREA TINERILOR ÎN PROCESUL DECIZIONAL LOCAL”, 1-10 iunie 2023, Colegiul „Alexei Mateevici”, mun. Chișinău, Republica Moldova; 1-10 iunie 2024 – Colegiul „Ferdinand I”, comuna Măneci, jud. Prahova, România;

Selectarea participanților la Școala de vară se va realiza în baza concursului eseelor cu tematica: „Activismul civic – precondiție a dezvoltării comunității”,  desfășurat în perioada martie-aprilie 2023.

Pachetul nr.2

Elaborarea a 2 cursuri universitare noi:

  • Politicile Europene (60 ore)
  • Politica Externă și de Securitate a UE (40 ore)

Organizarea Seminarului funcționarilor publici: „Consolidarea societății civile prin susținerea dialogului social”,  cu participarea funcționarilor publici din regiunea Cernăuți, Ucraina, septembrie-octombrie 2024, la Chișinău, septembrie octombrie 2025, la Cernăuți; Publicarea:  a 2 suporturi de curs; a 2 Buletine informative.

Pachetul nr.3

Organizarea Conferințelor Științifice Internaționale Anuale:

  • „PARTENERIATUL ESTIC: SPRE O COMUNITATE EUROPEANĂ A DEMOCRAȚIEI, PROSPERITĂȚII ȘI FORTIFICAREA SOCIETĂȚII CIVILE”, martie, 2023;
  • „MECANISME ȘI MODELE DE LUARE A DECIZIILOR LOCALE”, martie, 2024;
  • Organizarea Conferințelor Științifice Internaționale Anuale: „COOPERAREA INSTITUȚIILOR STATULUI ÎN ASIGURAREA UNITĂȚII NAȚIONALE”martie, 2025; publicarea Materialelor Conferințelor Științifice Internaționale (3 volume);

Elaborarea, prezentarea și publicarea  a 12 articole științifice în Reviste indexate sau în materialele Conferințelor organizate de coordonatorii proiectelor Jean Monnet din Statele Europene.